Етнічний націоналізм

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [UA]| ИСТОРИЯ УКРАИНЫ [RU
БИОГРАФИИ
COUNT

 

Етнічний націоналізм

Відповідно до сучасної теорії аффилиации, кожній людині в тім або іншому ступені властив потреба приналежності до групи. Для більшості людей у нестійкій ситуації перехідного суспільства сімейна й етнічна приналежність (сприйняття себе членом “сім'ї” - маленьк або великий) стає найбільш прийнятним способом знову відчути себе частиною якогось цілого, знайти психологічну підтримку в традиції. Звідси - підвищена увага до етнічної ідентифікації, потреба консолідації етнічної спільності, спроби вироблення інтегруючого національного ідеалу в нових соціальних умовах, “охорона” і відокремлення своєї національної міфології, культури, історії.

.:· Самые важные учебники и рефераты про ИСТОРИЮ УКРАИНЫ (с)
Даты, хронология событий, рефераты по истории Украины, учебник по историй украины, Сайт про историю Украины