Основні визначення НАЦІЯ НАРОД

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [UA]| ИСТОРИЯ УКРАИНЫ [RU
БИОГРАФИИ
COUNT

 

Народності, нації й проблема національних культур

Основні визначення

Владимир Даль дав наступне визначення:

НАЦІЇ - народ, у великому значенні, мова, плем'я, коліно; однородцы, що говорять однією загальною мовою.

НАРОД - люди, що народилися на відомому просторі; мова, плем'я; жителі країни, що говорять однією мовою.

Більше пізніше визначення націй у словнику Ожегова наступне:

НАЦІЇ - історично сформована стійка спільність людей, що утвориться в процесі формування спільності їхньої території, економічних зв'язків, літературної мови, особливості культури й духовного вигляду.

HАРОД - населення держави, жителі країни.

І, нарешті, визначення в етнографічному довіднику:

НАРОД - суб'єкт історії; сукупність класів і соціальних груп суспільства; населення держави, країни.

НАРОДНОСТІ - історичний тип етносу, що випливає за плем'ям і передує нації; виникає в результаті змішання племен і утворення племінних сполучників.

НАЦІОНАЛІЗМ - ідеологія, суспільна психологія, політика й суспільна практика, сутністю яких є ідеї національної винятковості, відособленості, зневаги й недовіри до інших націй і народностей.

НАЦІЇ - історичний тип етносу, що представляє собою соціально- економічну цілісність, що складається й відтворюється на основі спільності території, економічних зв'язків, мови, деяких особливостей культури, психологічного складу й етнічної самосвідомості.

КУЛЬТУРА. Слово “культура” походить від латинського слова colere, що означає культивувати, або обробляти ґрунт. У середні століття це слово стало позначати прогресивний метод оброблення зернових, таким чином, виник термін agriculture або мистецтво землеробства. Але в XVIII і XIX вв. його стали вживати й стосовно людей, отже, якщо людина відрізнялася добірністю манер і начитаністю, його вважали “культурним”. Тоді цей термін застосовувався головним чином до аристократів, щоб відокремити їх від “некультурного” простого народу. Німецьке слово Kultur також означало високий рівень цивілізації. У нашім сьогоднішнім житті слово “культура” усе ще асоціюється з оперним театром, прекрасною літературою, гарним вихованням.

 Сучасне наукове визначення культури відкинуло аристократичні відтінки цього поняття. Воно символізує переконання, цінності й виразні засоби (застосовувані в літературі й мистецтві), які є загальними для якоїсь групи; вони служать для впорядкування досвіду й регулювання поводження членів цієї групи. Вірування й погляди підгрупи часто називають субкультурою.

.:· Самые важные учебники и рефераты про ИСТОРИЮ УКРАИНЫ (с)
Даты, хронология событий, рефераты по истории Украины, учебник по историй украины, Сайт про историю Украины