Національна культура

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [UA]| ИСТОРИЯ УКРАИНЫ [RU
БИОГРАФИИ
COUNT

 

Національна культура

Звичайно, надмірна наполегливість у боротьбі за чистоту мови може привести до його збідніння або створення штучних термінів, що створюють обмеження в міжкультурному взаєморозумінні. Національна культура не може обмежуватися вузькими рамками гомогенної етнічної спільності. Навпроти,  повноцінний розвиток націй вимагає набагато більше високого рівня диференціації духовних ориентаций і способу життя, чим етнічна. Вона містить у собі різні варіанти субкультур, обумовлені етнічними, географічними, соціальними, господарськими й класовими факторами. Часто відзначається, що нації складається не через твердження однаковості. Вона являє собою надзвичайно неоднорідне утворення, що складається з компонентів різного роду, хоча кожний з них окремо містить загальні культурні ознаки, що відрізняють дані нації. 

Ще на етнічному рівні культура, як ми бачили, здатна вмістити в себе розходження по типі бинарности: високий - низький, ми - вони, близький - далекий і т.д. Ці розходження припускають один одного, вони можуть лише піддаватися зміні в їхньому співвідношенні, ступені впливу на ситуацію, на владу й т.д. У національній культурі виникає вже більше складна диференціація, що доходить до протиріч, суперництва й боротьби за перевагу. Різні тенденції можуть перебувати в напруженому протистоянні, що може привести не тільки до інтенсивної полеміки в ідейній області, але й до прямих зіткнень, якщо культур” переплітається з політикою й господарськими факторами.

Особливість національних культур

У кожному розвиненому суспільстві існує безсумнівне протиріччя між містом і селом, що виражається в значному розходженні їхніх культур. Добре відомі класові розходження в культурі. Проблема розвитку завжди з'являлася як наявність альтернатив, у яких перепліталися політичні, соціальні й культурні фактори. Існують і розходження між етнічними й субэтническими варіантами в рамках кожного суспільства, між корінним населенням і стороннім і т.д. Характерною рисою національних культур є їхня широка диференціація по професійній і соціальній ознаках. Кожна нації містить у собі різні професійні, соціальні, демографічні й етнічні компоненти. 

.:· Самые важные учебники и рефераты про ИСТОРИЮ УКРАИНЫ (с)
Даты, хронология событий, рефераты по истории Украины, учебник по историй украины, Сайт про историю Украины