Національна культура

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [UA]| ИСТОРИЯ УКРАИНЫ [RU
БИОГРАФИИ
COUNT

 

Національна культура

Отже, культура повинна бути для кожного народу інша. У своїй національній культурі кожний народ повинен яскраво виявити всю свою індивідуальність, при тім так, щоб всі елементи цієї культури гармоніювали один з одним, будучи пофарбовані в один загальний національний тон. Відмінності різних національних культур друг від друга повинні бути тим сильніше, ніж сильніше розходження національних психологий їхніх носіїв, окремих народів. У народів, близьких друг до друга по своєму національному характері, і культури будуть подібні. Але загальнолюдська культура, однакова для всіх народів, - неможлива. При строкатому різноманітті національних характерів і психічних типів така "загальнолюдська культура" звелася б або до задоволення чисто матеріальних потреб при повному ігноруванні потреб духовних або нав'язала б всім народам форми життя, що випливають із національного характеру якої-небудь однієї етнографічної особини. І в тім і в іншому випадку ця "загальнолюдська" культура не відповідала б вимогам, поставленим усякій справжній культурі. Щирого щастя вона нікому не дала б.

Таким чином, прагнення до загальнолюдської культури повинне бути відкинуте. Навпаки, прагнення кожного народу створити свою особливу національну культуру знаходить собі повне моральне виправдання. Усякий культурний космополітизм або інтернаціоналізм заслуговує рішучого осуду. Однак аж ніяк не всякий націоналізм логічно й морально виправданий. Є різні види націоналізму, з яких одні помилкові, інші щирі, і тільки щирий націоналізм є безумовним позитивним принципом поводження народу.

.:· Самые важные учебники и рефераты про ИСТОРИЮ УКРАИНЫ (с)
Даты, хронология событий, рефераты по истории Украины, учебник по историй украины, Сайт про историю Украины